Thursday, 24 May 2012

Siang dan Malam!

|ippm, Melaka|
Dan Dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur”. (al-furqon: 62)
 Engkaulah (wahai Tuhan) yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam, Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kapada sesiapa yang Engkau kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya. (Ali Imraan 27)
Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal. 
(Ali Imran: 190)
Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada  malam dan siang dan Dialah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (Al- An'am: 13)


Dan Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai) pakaian, dan tidur  untuk istirahat dan Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. (Al-Furqan: 47)


#tekan dengan keras, aku bakal jenazah :)

No comments:

Post a Comment